Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – PilisCentrum

Általános szerződési és felhasználási feltételek: piliscentrum.hu A szolgáltatást ezen az oldalon a Digidepo Kft. nyújtja, mint Szolgáltató. A Digidepo Kft. ezen az oldalon – piliscentrum.hu – a 2001. évi CVIII. törvény 2. § l.) pontja értelmében közvetítő szolgáltató. (la.) pont)

Általános Szerződési Feltételek

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § és 6. § a távollevők között lévő szerződésekre vonatkoznak, de az piliscentrum.hu oldalon sem információt, sem egyéb terméket/szolgáltatást nem értékesítünk, tehát megrendeléssel senki nem tud szerződést kötni velünk. Amint ez a helyzet változik, az ÁSZF ide vonatkozó részét is frissíteni fogjuk.
Felhasználási feltételek

Az piliscentrum.hu oldalt, és annak minden tartalmát minden látogató saját felelősségére használja. A Digidepo Kft. a 2001. évi CVIII. törvény 7. §, 8. §, 9.§, 10.§, 11. § és 12. § értelmében semmilyen felelősséget nem vállal az általa továbbközölt cikkek és hivatkozások mögött lévő tartalomért, de ha utólagosan tudomásunkra jut az általunk ajánlott cikkekkel és linkekkel kapcsolatos bármilyen anomália, vagy az eredeti tartalom jogsértő mivolta, akkor a 9. § e.); 10. § b.), és a 11. § b.) pontja értelmében azonnal gondoskodunk a kérdéses tartalom eltávolításáról.

Hozzászólások

Az piliscentrum.hu oldalon a felhasználók hozzászólásokat tehetnek. A hozzászólás megtételéhez a felhasználónak meg kell adnia az email címét és a (bece)nevét. A megadott email címekre levelet nem küldünk. A hozzászólások tartalmáért a Digidepo Kft. nem vállal felelősséget, mert azokat a felhasználók hozzák létre, de ha utólagosan tudomásunkra jut bármelyik hozzászólással kapcsolatos bármilyen anomália, vagy a felhasználó által létrehozott hozzászólás tartalmának jogsértő mivolta, akkor a 9. § e.); 10. § b.), és a 11. § b.) pontja értelmében azonnal gondoskodunk a kérdéses hozzászólás eltávolításáról.

Apróhirdetések

A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés Weboldalon történő megjelenésével egy időben.

A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, RSS hírfolyam biztosítása, kedvenc apróhirdetések gyűjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.

A díjköteles szolgáltatások listáját a szolgáltatási díjakkal együtt a Díjtáblázat tartalmazza. A Felhasználó az online megjelenő apróhirdetések kiemelése esetén az ezzel kapcsolatos díjakat a Weboldalon keresztül bankkártyával vagy mobiltelefon segítségével lebonyolítható fizetési konstrukciók segítségével egyenlítheti ki. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására.

A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről és egyenlegéről.

Az apróhirdetések tartalma

A Piliscentrum.hu-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
emberi szerv, szövet;
engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, GMail, iWIW, myVIP , stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

Tiltott továbbá:

bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a Piliscentrum, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a Piliscentrum, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.
Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:
franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
bűncselekményre felbujtást valósít meg;
nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
becsmérlő vagy megalázó;
faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.

Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető a info@piliscentrum.hu email címen.