Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

0
120

Cím: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

Telefon: +36 26/375-168
Igazgató: Péter Éva
Igazgatóhelyettes: Némedi Csaba
Weboldal: dozsasuli.hu
E-mail cím: dozsagyisi@gmail.com
Facebook oldal: Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

 

Bemutatkozás:

Intézményünk, a Dózsa György Általános Iskola a község egyetlen iskolájaként kezdte meg működését évtizedekkel ezelőtt. Feladatköre 1998-ben bővült, s immár 8 osztállyal működik. Kezdetben, a közvetlen lakókörnyezetben élő családok gyermekeinek kínált hatéko és eredményes nevelést és oktatást, de mára már a lakókörnyezeten kívül élő családok is szívesen választják intézményünket.

Pedagógiai programunkban két értéknek adunk prioritást: a humánumnak és a kreativitásnak. E két érték és képesség kialakításával, erősítésével ezzel a tanulókat, hogy az iskola befejezésével képesek legyenek eligazodni az információk egyre növekvo rengetegében. Az információválogatás és – értékelés során fejlődik lényegmegragadó és kritikai képességük, újabb és újabb összefüggések tárulnak fel előttük. Ennek érdekében a tanítási órákat úgy szervezzük meg, hogy tanulóink minél aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett tudás új helyzetekben való hasznosítására. A frontális munka helyébe az egyéni, páros és csoportos munka lép. Iskolánk legnagyobb előnye, hogy minden gyermeket önálló személyiségként kezelünk, nem kell tartani attól, hogy bárki elvész a szürke tömegben.

A kis tanulólétszám miatt az iskola légköre barátságos, családias, hiszen mindenki személyesen ismeri iskolatársait, tanárait, s az alkalmazotti közösség dolgozóit.

Tudjuk, hogy egy kistelepülés egyetlen iskolájaként megjelenni nem ugyanaz, mint egy nagyváros sokadik intézményének lenni. Szeretnénk színvonalas, a környék intézményeivel versenyképes iskolává válna. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfeleloen szeretetteljes légkörben végzünk. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és velük együttműködo szülőkkel valósítjuk meg.