Somvirág Óvoda Pilisjászfalu

0
413

Cím: 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1.

Telefon: +36 26/375-363
Óvodavezető:Szántó Henriette
E-mail: ovodavezeto@somviragovoda.hu
Óvodatitkár: Niedermüller Orsolya
E-mail: ovodatitkar@somviragovoda.hu
Weboldal: http//somvirag-ovoda.esy.es
E-mail cím: somvirag.ovoda@freemail.hu
Facebook oldal: Somvirág Óvoda

 

Bemutatkozás:

Mottónk: “Az egészség, a környezet és a természet védelme a legjobb befektetés a jövő számára.”

Pilisjászfalu 1300 fős, a valamikori pusztai környezetből kinőni, fejlődni vágyó – összefogásra képes – kistelepülés. a pilis lábánál, Budapesttol 24 km-re fekszik, hegyes, dombos, tiszta levegőjű, erdők övezte kellemes környezetben.

Az óvoda 1973-ban épült, 3 csoportos 75 férőhelyes intézmény. A 10-es számú főközlekedési Bécsi úttól 100 méterre a domboldalban, de központi helyen: az Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal, az Orvosi rendelő és a Posta közelségében található.

Az óvodai dolgozók létszáma 10 fő, ebből az óvoda-pedagógusok száma 7 fő, és 3 fő a technikai személyzet. A nevelőtestület tagjai szakmailag felkészültek, több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, tudásukat különböző tanfolyamokon folyamatosan fejlesztik. Szakmai felkészültségükre az aktivitás, szakmai irodalom, gyakorlati tapasztalatok iránti érdeklodés a jellemző. Az óvodai dolgozók mindegyikében felfedezhető valamilyen formában a természet szeretete, a tiszta, szép környezethez való vonzódás, az állatok, növények, egészségünk ápolása, védelme.

Az óvoda vezetése – a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően – 2001-ben dolgozta ki és vezette be az óvoda új helyi nevelés programját. A nevelőmunkában – a helyi adottságokat figyelembe véve, a változó szülői igényekhez igazodva – kiemelt szerepet szántak a program alapjául megjelölt környezet megismerésére, védelmére, az egészséges életmódra. Célunk, hogy az óvodai nevelésünk elősegítse óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlodését, személyiségük kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Programunkat rugalmasan alkalmazzuk a hátrányos helyzetű, a fogyatékos és a tehetséges gyermekek nevelésében egyaránt. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekek testi és lelki egészségét megőrizzük, szervezetük edzett, ellenálló legyen. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt feladatunk.

A környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében elősegítjük, hogy a gyermekek természeti és társadalmi környezetükrol tapasztalatokat szerezzenek, megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, a környezettel aktív, tevékeny kapcsolatba kerüljenek. Szépítjük, óvjuk, védjük környezetünket (nem szemetelünk, takarékoskodunk a vízzel, az állatokat védjük, etetjük, a növényeket gondozzuk stb.). Arra törekszünk, hogy az óvodáskor végére gyermekeink az iskola első osztályának normaszerű követelményeit teljesíteni tudják. Egyenrangú nevelőtársi viszonyt alakítunk ki a családdal, a külső intézményekkel (Iskola, Nevelési Tanácsadó), gyermekorvossal, az Önkormányzattal.